Sensitiv coaching

Coachingforløb til særligt sensitive v. psykolog Camilla Bruun

5 sessioner og 3 lydfiler designet til særligt sensitive mennesker.

Stå i mod stress og overstimulering.

At blive stresset, overstimuleret og føle sig overvældet af verden er ofte hverdagskost for særligt sensitive. Særligt sensitive kan få en ukuelighed og modstandskraft ved at lære at leve mindfuldt. Med mindfulnes kan du effektivt reducere stress og finde det gear at leve i som er i harmoni med dit nervesystem. Vi vil arbejde med, hvad der begrænser dig i at lytte til dig selv. Ofte er det en angst for ikke at være god nok, skuffe andre eller miste kontrollen, hvis man ikke kører der ud af i et højt gear, eller hvis man siger fra overfor andres forventninger.

Mindfulness bølgen er strømmet ind over Vesten i de sidste årtier, og har vist sig ekstremt effektiv som stressreducerende og helbredende teknik både ved fysiske og psykiske lidelser. Mens mindfulness virker både for sensitive og ”ikke-sensitive”, er sensitive med deres fintmærkende nervesystem særligt modtagelige overfor de gavnlige virkninger af mindfulness.

Mindfulness er desuden som skræddersyet til særligt sensitive, fordi teknikken benytter sensitives største forcer bl.a. i form af en fokuseret, skarp opmærksomhed og både evnen til og trangen til fordybelse og nærvær. Mindfulness imødekommer også sensitives begrænsninger, ved at være en nænsom teknik som ikke overvælder eller overstimulerer dig. Den møder det store behov som mange sensitive har for at lære at lytte til deres krop og følelser, og til det som føles rigtigt, her og nu, i stedet for´primært at tonse afsted efter fjerne mål.

Du vil under coachingforløbet lære evidensbaserede mindfulnessteknikker til at reducere stress og berolige nervesystemet ved overstimulering. Du vil desuden få disse lydfiler som er designet til at hjælpe dig, når du er ovestimuleret og reducere stress: lydfil – overstimulering, lydfil – daglig mindfulness

 Lær at elske dig selv som du er

Mange sensitive er ikke blevet set og mødt, som dem de er.
De går rundt med følelser, som aldrig er blevet set og spejlet. Det skaber en skam, en følelse af forkerthed, i sjælen. En følelse af, at man bærer på en masse, som ikke tåler dagens lys, som er skjult, som ikke kan mødes og anerkendes, som ikke er værdigt til at blive set og inkluderet i fællesskabet. Det kan derfor også været svært for sensitive, at finde ud af ”hvem man er”, fordi man ofte har manglet genkendelse, forståelse og spejling af sin sensitive natur fra omverden. Som sensitiv har man derudover ofte lært at sammenligne og vurdere sig selv ud fra nogle normer og idealer, som ikke passer til en. Det at vokse op i en kultur hvor man ikke passer til kulturens idealer, om fx at kunne være konstant aktiv og social, hurtig som lynet og ikke tænke for meget over tingene, er også belastende for ens selvværd. Man lærer, at kritisere sig selv, for ikke at være ”som de andre”.

Følelsen af forkerthed siger dog ikke sandheden om dig. Som sensitiv er du blot bærer af en særlig dybde og følsomhed, som flertallet af befolkningen ikke har. Dette medfører uundgåeligt, at der er mange mennesker som ikke kan møde og spejle dig. I grunden kan andre mennesker kun møde dig så dybt, som de har mødt sig selv. Mennesker der ikke oplever eller kan rumme de samme dybder, som du, vil ikke kunne spejle dig. Det hjælper at forstå denne sammenhæng, og det hjælper at opdage at der findes mennesker med den samme dybde, som kan møde og spejle dig som du er.

Det svarer lidt til H.C Andersens eventyr om ”den grimme ælling”, hvor svaneungen i sin opvækst konstant føler sig forkert eller fejlplaceret, indtil den møder sin egen flok, og herigennem får identitet og selvværd.

I coachingforløbet vil du lære, hvordan du håndterer skam og forkerthedsfølelsen. Vi går på opdagelse i, hvad det har betydet for dig og dit liv at være ”anderledes” som sensitiv. Vi finder frem til hvilke normer, som du har lært at vurdere dig selv efter og peger på normer, som passer bedre til dig som sensitiv. Du lærer teknikker til at erstatte destruktiv selvkritik med selvkærlighed. Hertil får du også en lydfil, som er designet til at styrke dit selvværd: lydfil – selvværd.

Find tryghed i dit følelsesliv

Som sensitiv har du et rigt følelsesliv. I vores kultur er der tradition for at tage afstand til følelseslivet og ikke tillægge følelser respekt og værdi. Derfor har du lært at se ned på, afvise eller frygte mange af dine følelser i stedet for at leve i harmoni med dem. Tendensen til at tage afstand til følelser, skaber i princippet problemer for de fleste mennesker, men det går hårdest ud over særligt sensitive, fordi de har et særligt rigt følelsesliv, følelserne er mere intense, og udgør en større del af deres daglige oplevelser. Derfor er det særligt vigtigt for sensitive at finde tryghed i deres følelsesliv.  Du lærer de grundlæggende teknikker og redskaber, som bruges i de dokumenterede terapeutiske metoder: Mindfulness, ACT, og compassion-focused therapy. 

Find din arbejdskraft

Så mange sensitive har store udfordringer på arbejdsmarkedet.

Som særligt sensitiv har du særlige arbejdskræfter, de stortrives under bestemte forhold, men svækkes eller slipper op under andre forhold. Som sensitiv er det vigtigt at vide hvilke forhold som er i harmoni med din natur, og hvilke forhold som ikke er det.

Som sensitiv ligger din primære force i kvalitet frem for kvantitet. Du kan ikke arbejde så længe uden pauser, så meget og så hurtigt som nogle kan. Til gengæld er kvaliteten af dit arbejde helt i top. Den omhyggelighed, kreativitet, nærvær, fordybelse, indlevelse, etik og helhedsorienterede tilgang du kan tilbyde er guld værd.

Vi vil have fokus på hvilke forventninger du har til dig selv som arbejdskraft. Vi vil stille skarpt på hvilke arbejdssituationer, indhold og rammer som styrker dig og hvilke der svækker dig og på hvad der skal til, for at du finder din rette hylde arbejdsmæssigt, hvor du trives.

Praktisk information

Vi har fokus på ovenstående emner i et 1:1 coachingforløb som kører over 5 gange og foregår i psykolog Camilla Bruuns klinik i København, Vester Voldgade 100 st. tv. 1552 Kbh. V, eller over Skype. Forløbet skræddersyes til dig, så der fokuseres på de områder, som du har allermest brug for at forbedre. Vi lægger i første session en plan for, hvad forløbet skal fokusere på. Du vil få udleveret skriftligt materiale med praktiske øvelser og tre guidede lydfiler undervejs.

Forløbet koster kr. 4750,- Beløbet betales før start. Du kan selv bestemme hvor tæt på hinanden, du vil lægge sessionerne, det anbefales dog at afholde dem inden for 2 måneder.

Skriv en Sms til 21 18 34 36 eller mail til mail@camillabruun.dk for tilmelding eller spørgsmål.