Socialrådgiver Line Kirkemann

line2

Socialrådgiver Line Kirkemann

Line Kirkemann er socialfaglig konsulent i Center for selvværd. Line er uddannet socialrådgiver og har også en bachelor i humaniora. Hun har gennem mange år arbejdet med sygemeldte borgere, hvor hun har indgået i tæt samarbejde med psykologer, psykiatere, speciallæger og kropsterapeuter. Hun er trænet i at forholde sig helhedsorienteret til sociale og personlige problematikker og forandringsprocesser. Hun har gennem flere år modtaget socialfaglig, psykologfaglig og juridisk supervision, og løbende deltaget i kurser og konferencer inden for rehabiliteringsområdet – med særligt fokus på traumer, kriser, stress, lavt selvværd, depression og angst.

Line har efteruddannet sig i løsningsorienteret coaching, og har mange års erfaring i støttende samtaleforløb med mennesker med mange forskellige problematikker og mål om forandring. Line har et solidt kendskab til lovgivning og praksis inden for sociallovgivningen og beskæftigelseslovgivningen.

Gennem sine arbejdserfaringer har Line udviklet en stor interesse for ”særligt sensitive”, som ofte kan have svært ved at finde deres rette hylde på arbejdsmarkedet. Line har i samtaleforløb opmærksomhed på sensitiviteten, og har erfaring med at rådgive sensitive i forhold til at finde sig til rette på arbejdsmarkedet, og i forhold til deres muligheder indenfor socialloven og beskæftigelsesloven.